http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Maling_slitelagstykkelse
Class Maling_slitelagstykkelse


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Kontrollere at slitelagstykkelse er i samsvar med forutsetningene. Gjennomføring Behovet for målinger vurderes i forbindelse med den visuelle kontrollen. Dersom det skal foretas målinger skal det foretas minst 3 målinger i senterlinjen og på hver side av brua pr. 100 m bru. Det skal som et minimum utføres 4 målinger pr. bru. Destruktiv testing gjøres med kjerneboring eller bormaskin. Fyll igjen hull med tettende masse, slik at ev. punktert membran forsegles. Ikke destruktiv testing kan utføres med f.eks. georadar. Måling av tykkelse på betongslitelag utføres som armeringslokalisering, se kapittel 1.2.1 Armeringslokalisering - overdekningsmålinger. Fordeler og ulemper Det kan være utfordrende å finne overgang fra asfalt til betong ved bruk av bormaskin. Henvisninger Håndbok R211 Feltundersøkelser
rdfs:label
Måling av slitelagtykkelse
rdfs:subClassOf
Oppmaling
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.