http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Maling_sporslitasje
Class Maling_sporslitasje


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Måle dybden av spor i slitelag. Gjennomføring Ved behov for målinger av sporslitasje skal det som et minimum utføres rettholt i 2 snitt på brua, ett med minimumsslitasje og ett med maksimumsslitasje. For lange bruer (over 200 m) skal det utføres målinger i ett snitt for hver 100 m. Slitasjedybder skal registreres for hver 250 mm i tverretning. Dersom sporslitasjen er så stor at fuktisolasjonen eller brudekket er synlig skal dette avmerkes spesielt. Fordeler og ulemper Henvisninger Håndbok N200 Vegbygging (krav til maks sporslitasje) Håndbok R211 Feltundersøkelser Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (krav til maks sporslitasje)
rdfs:label
Måling av sporslitasje
rdfs:subClassOf
Oppmaling
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.