http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Framkommelighet
Class Framkommelighet


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Framkommeligheten kan bli redusert ved f.eks. - Behov for innsnevring av gang- eller kjørebanen i forbindelse med vedlikeholdsarbeid - Manglende omkjøringsmulighet ved ulykke eller bruvedlikehold - Smalere vegbredde på brua enn på veg inn mot brua
rdfs:label
Framkommelighet
rdfs:subClassOf
Sarbarhet
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.