http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Sarbarhet
Class Sarbarhet


kode
-
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En sårbarhet er en egenskap ved brua eller omgivelsene som kan påvirke bruas funksjonalitet og sikkerhet. Slike sårbarheter registreres i Brutus når det ikke vurderes som en skade. Det kan også knyttes et tiltak til sårbarheten. Slike tiltak prioriteres sammen med andre registrerte tiltak i Brutus.
rdfs:label
Sårbarhet
rdfs:subClassOf
Sarbarhetsbeskrivelse min 0
Root
foaf:depiction min 0
ForslagTilTiltakSarbarhet min 0
HarDokumentSarbarhet min 0
owl:disjointUnionOf
[Bareevne,
Trafikksikkerhet,
BrannOgExplosjon,
SarbarhetPakjorsel,
Isgang,
Skred,
SarbarhetFlom,
Framkommelighet]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.