http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Trafikksikkerhet
Class Trafikksikkerhet


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En registrert sårbarhet for trafikksikkerhet betyr at brua har et vesentlig avvik fra gjeldende vegnormalkrav, f.eks. - Rekkverk som ikke er i henhold til dagens standard - Dårlig veg-geometri - Vegkryss tett på brua
rdfs:label
Trafikksikkerhet
rdfs:subClassOf
Sarbarhet
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.