http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Skred
Class Skred


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Brua kan være sårbar for skred f.eks. - Ligger nedenfor eller krysser en foss - Fundamentering i områder med kvikkleire - Ligger ved foten av et skredutsatt fjellparti - Ligger i et snøskredutsatt område
rdfs:label
Skred
rdfs:subClassOf
Sarbarhet
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.