http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Bareevne
Class Bareevne


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Brua er sårbar for overbelastning, f.eks. - En gangbru som ikke er dimensjonert for biltrafikk kan ha sårbar bæreevne dersom brua mangler fysisk hindring og har adkomst for kjøretøy - Lette brukonstruksjoner kan ha mindre kapasitet mot overbelastning fordi trafikklasten utgjør en større del av bruas totalbelastning enn den gjør for en tyngre brukonstruksjon.
rdfs:label
Bæreevne
rdfs:subClassOf
Sarbarhet
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.