http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Maling_horisontalavstander_forskyvninger
Class Maling_horisontalavstander_forskyvninger


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Måle bevegelser av f.eks. landkar, pilarer, overbygning, etc. Gjennomføring Bevegelser sees ofte på lagre og fugeåpninger og måles med tommestokk evt. med hjelp av et lite vater. Bevegelse av pilarer kan måles ved hjelp av lodd og loddesnor eller ved hjelp av landmålingsutstyr eller mer avansert laserskanningsutstyr. Måling av bevegelser skal knyttes til en temperaturregistrering. Når bevegelser skal følges opp over tid skal det monteres bolter som målingene utføres mellom. For å fastslå hvilke deler som beveger seg kan det f.eks. benyttes en totalstasjon. Fordeler og ulemper Enkelt tiltak kan gjøres for å måle bevegelse der en har et nært referansepunkt. Men de enkle metodene gir ingen funn dersom antatt referansepunkt også beveger seg. Henvisninger Håndbok R211 Feltundersøkelser
rdfs:label
Måling av horisontalavstand/ forskyvning
rdfs:subClassOf
Oppmaling
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.