Class Hierarchy

 qudt:float percentage
 qudt:integer percentage
 v440:Root
     v440:Byggverk
         v440:Annet
         v440:Bru_i_fylling
         v440:Ferjeleie
         v440:Ordinar_bru_i_dagen
             v440:G_S_Bru
             v440:Jernbanebru
             v440:Vegbru
         v440:Stottekonstruksjon
         v440:Tunnel_vegoverbygg
         v440:x
     v440:Byggverksdel
         v440:Andre_byggverk
             v440:Andre_konstruksjoner
             v440:Fjelltunnel
                 v440:Fjelltunnel_med_elementhvelv
                 v440:Fjelltunnel_med_plasstopt_hvelv
                 v440:Fjelltunnel_rasprengt
             v440:Losmassetunnel
                 v440:Losmassetunnel_andre
                 v440:Losmassetunnel_hvelv_med_bunnplate
                 v440:Losmassetunnel_hvelv_uten_bunnplate
                 v440:Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_med_bunnplate
                 v440:Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_uten_bunnplate
             v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring
                 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_andre
                 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_apen_frontvegg_med_bakvegg
                 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_apen_frontvegg_uten_bakvegg
                 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_hel_frontvegg_med_bakvegg
                 v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_hel_frontvegg_uten_bakvegg
             v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring
                 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_andre
                 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_kassetverrsnitt
                 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_rortverrsnitt
                 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_salefundament_apen_frontvegg
                 v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_salefundament_hel_frontvegg
             v440:Stottemur_plassprodusert
                 v440:Stottemur_plassprodusert_andre
                 v440:Stottemur_plassprodusert_massiv
                 v440:Stottemur_plassprodusert_ribber_med_forankring
                 v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_
                 v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_forankring
                 v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_ribber
             v440:Stottemur_prefabrikert
                 v440:Stottemur_prefabrikert_andre
                 v440:Stottemur_prefabrikert_armert_jord
                 v440:Stottemur_prefabrikert_bingemur
                 v440:Stottemur_prefabrikert_spunt
                 v440:Stottemur_prefabrikert_torrmur
                 v440:Stottemur_prefabrikert_tradkurver
             v440:Tunnelportal
                 v440:Tunnelportal_andre
                 v440:Tunnelportal_hvelv
                 v440:Tunnelportal_rektangulaert_tverrsnitt
                 v440:Tunnelportal_sirkulaert_tverrsnitt
             v440:Veglokk
                 v440:Veglokk_Boliglokk
                 v440:Veglokk_Naeringslokk
                 v440:Veglokk_Servicelokk
         v440:Bjelkebru_BH1
             v440:Bjelkebru_NIB
                 v440:Bjelkebru_NIB_andre
                 v440:Bjelkebru_NIB_etterspente_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_NIB_etterspente_uten_samvirke
                 v440:Bjelkebru_NIB_forspente_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_NIB_forspente_uten_samvirke
             v440:Bjelkebru_NOB_NOT
                 v440:Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_uten_samvirke
                 v440:Bjelkebru_NOB_massivtverssnitt
                 v440:Bjelkebru_NOT_NOB_andre
                 v440:Bjelkebru_NOT_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_NOT_uten_samvirke
             v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer
                 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_DT_elementer
                 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_I_elementer
                 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_andre
                 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_modifiserte_I_elementer
                 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_svalbard_gangbru
                 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_tverrspent_plate_med_bjelker
                 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_ubatbjelker_tyskerbjelker
                 v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_utligger_utkraget
             v440:Bjelkebru_normerte_elementer_ikke_NIB_NOB_NOT
                 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_andre
                 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_elementbru_nr_1
                 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_1
                 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_2
                 v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_3
             v440:Bjelkebru_plassprodusert
                 v440:Bjelkebru_plassprodusert_andre
                 v440:Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_uten_samvirke
                 v440:Bjelkebru_plassprodusert_overliggende_bjelker
                 v440:Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_uten_samvirke
             v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_andre
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke
             v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_andre
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke
             v440:Bjelkebru_valsede_bjelker
                 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_uten_samvirke
                 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_med_samvirke
                 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_uten_samvirke
                 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_M
                 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_I_profiler
                 v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_andre
             v440:Ramme_og_gitterbjelkebru_og_andre_bjelkebruer
                 v440:Rammebjelkebru
         v440:Buebru_og_hvelvbru
             v440:Andre_buer_og_hvelv
             v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger
                 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_U-tverrsnitt
                 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_andre
                 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt
                 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt_tre_flere_vegger
                 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_med_flens
                 v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_uten_flens
             v440:Buebru_mellomliggende_brudekke
                 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_andre
                 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt
                 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt
                 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt
                 v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_fagverksbue
             v440:Buebru_overliggende_brudekke
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_andre
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_hultverrsnitt
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_profilert_tverrsnitt
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_hultverrsnitt
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_massivt_tverrsnitt
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_fagverksbue
             v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_andre
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_hultverrsnitt
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_hultverrsnitt
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_massivt_tverrsnitt
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_fagverksbue
                 v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_profilert_tverrsnitt
             v440:Buebru_underliggende_brudekke
                 v440:Buebru_underliggende_brudekke_andre
                 v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt
                 v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt_strekkband
                 v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt
                 v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt_strekkband
                 v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt
                 v440:Buebru_underliggende_brudekke_fagverksbue
                 v440:Buebru_underliggende_brudekke_nettverksbue
                 v440:Buebru_underliggende_brudekke_profilert_tverrsnitt_strekkband
             v440:Hvelvbru_med_hel_overmur
                 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_alt_murt_med_mortel
                 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_alt_murt_som_torrmur
                 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_andre
                 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_betonghvelv_overmur_med_mortel
                 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur
                 v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_hvelv_i_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
             v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv
                 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_med_mortel
                 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_som_torrmur
                 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_andre
                 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_med_mortel
                 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur
                 v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_med_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
         v440:Fagverksbru_sprengverksbru_og_hengverksbru
             v440:Andre_fagverk_sprengverk_og_hengverk
             v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt
                 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_andre
                 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_hellende_baerevegger
                 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke
                 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke_vertikale_endestaver
                 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke
                 v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver
             v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde
                 v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_andre
                 v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_mellomliggende_brudekke
                 v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_overliggende_brudekke
                 v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_underliggende_brudekke
             v440:Hengefagverksbru
             v440:Hengverksbru
                 v440:Hengverksbru_andre
                 v440:Hengverksbru_parabel
                 v440:Hengverksbru_trapes_mellomliggende_brubane
                 v440:Hengverksbru_trapes_overliggende_brubane
                 v440:Hengverksbru_trapes_underliggende_brubane
                 v440:Hengverksbru_trekant_mellomliggende_brubane
                 v440:Hengverksbru_trekant_overliggende_brubane
                 v440:Hengverksbru_trekant_underliggende_brubane
             v440:Parallellfagverksbru
                 v440:Parallellfagverksbru_andre
                 v440:Parallellfagverksbru_mellomliggende_brudekke
                 v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_hellende_endestaver
                 v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_hellende_endestaversekundaersystem
                 v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_vertikale_endestaver
                 v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_hellende_endestaver
                 v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_hellende_endestaver_sekundaersystem
                 v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_uten_vindavstivning
                 v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver
             v440:Skrastagfagverksbru
             v440:Sprengverksbru
                 v440:Sprengverksbru_andre
                 v440:Sprengverksbru_trapes_mellomliggende_brubane
                 v440:Sprengverksbru_trapes_overliggende_brubane
                 v440:Sprengverksbru_trapes_underliggende_brubane
                 v440:Sprengverksbru_trekant_mellomliggende_brubane
                 v440:Sprengverksbru_trekant_overliggende_brubane
                 v440:Sprengverksbru_trekant_underliggende_brubane
         v440:Hengebru_skrastagbru_flytebru_og_nedtrykket_rorbru
             v440:Andre_henge-_og_flytebruer
             v440:Flytebru
                 v440:Flytebru_adskilte_flyteelementer_med_forankring
                 v440:Flytebru_adskilte_flyteelementer_uten_forankring
                 v440:Flytebru_andre
                 v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_flyteelement
                 v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_soyler
                 v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_flyteelement
                 v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_soyler
                 v440:Flytebru_neddykkede_pontonger
             v440:Hengebru_med_bjelker
                 v440:Hengebru_med_bjelker_andre
                 v440:Hengebru_med_bjelker_ett_opphengt_sidespenn
                 v440:Hengebru_med_bjelker_ett_tarn
                 v440:Hengebru_med_bjelker_ingen_opphengte_sidespenn
                 v440:Hengebru_med_bjelker_to_opphengte_sidespenn
             v440:Hengebru_med_fagverk
                 v440:Hengebru_med_fagverk_andre
                 v440:Hengebru_med_fagverk_ett_opphengt_sidespenn
                 v440:Hengebru_med_fagverk_ett_tarn
                 v440:Hengebru_med_fagverk_ingen_opphengte_sidespenn
                 v440:Hengebru_med_fagverk_to_opphengte_sidespenn
             v440:Hengebru_med_kasse
                 v440:Hengebru_med_kasse_andre
                 v440:Hengebru_med_kasse_ett_opphengt_sidespenn
                 v440:Hengebru_med_kasse_ett_tarn
                 v440:Hengebru_med_kasse_ingen_opphengte_sidespenn
                 v440:Hengebru_med_kasse_to_opphengte_sidespenn
             v440:Neddykket_rorbru
                 v440:Neddykket_rorbru_andre
                 v440:Neddykket_rorbru_fordelte_forankringer_tettere_enn_100_m
                 v440:Neddykket_rorbru_konsentrerte_forankringer
                 v440:Neddykket_rorbru_pa_bunnen_med_opplager
                 v440:Neddykket_rorbru_pa_bunnen_uten_opplager
             v440:Skrastagbru_med_bjelker
                 v440:Skrastagbru_med_bjelker_andre
                 v440:Skrastagbru_med_bjelker_ett_tarn_ett_opphengt_spenn
                 v440:Skrastagbru_med_bjelker_ett_tarn_to_opphengte_spenn
                 v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_ett_opphengt_sidespenn
                 v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
                 v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_to_opphengte_sidespenn
                 v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
                 v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
                 v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_to_opphengte_sidespenn
             v440:Skrastagbru_med_kasse
                 v440:Skrastagbru_med_kasse_andre
                 v440:Skrastagbru_med_kasse_ett_tarn_ett_opphengt_spenn
                 v440:Skrastagbru_med_kasse_ett_tarn_to_opphengte_spenn
                 v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_ett_opphengt_sidespenn
                 v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
                 v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_to_opphengte_sidespenn
                 v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
                 v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
                 v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_to_opphengte_sidespenn
         v440:Kai_bevegelig_bru_og_andre_brutyper
             v440:Andre_byggverkstyper
             v440:Ferjekaibru
                 v440:Ferjekaibru_andre
                 v440:Ferjekaibru_reservebru_mobil
                 v440:Ferjekaibru_standard_1982
                 v440:Ferjekaibru_standard_1993
             v440:Kai
                 v440:Kai_Andre_kaier
                 v440:Kai_Liggekai_strandkai
                 v440:Kai_Liggekai_utstikker
                 v440:Kai_Ro-ro-rampe
                 v440:Kai_Sekundaerkai_
                 v440:Kai_Tilleggskai_strandkai
                 v440:Kai_Tilleggskai_strandkai_standard_1993
                 v440:Kai_Tilleggskai_utstikker
                 v440:Kai_Tilleggskai_utstikker_standard_1993
             v440:Klaffebru
                 v440:Klaffebru_andre
                 v440:Klaffebru_enarmet_bjelker
                 v440:Klaffebru_enarmet_fagverk
                 v440:Klaffebru_enarmet_kasse
                 v440:Klaffebru_toarmet_bjelker
                 v440:Klaffebru_toarmet_fagverk
                 v440:Klaffebru_toarmet_kasse
             v440:Marine_konstruksjoner
                 v440:Marine_konstruksjoner_Dykdalber
                 v440:Marine_konstruksjoner_Molo
             v440:Reservebru
                 v440:Reservebru_Acrow
                 v440:Reservebru_Bailey
                 v440:Reservebru_Unifloat_flytebru
                 v440:Reservebru_Universal_Mabey
                 v440:Reservebru_andre
             v440:Rullebru
                 v440:Rullebru_andre
                 v440:Rullebru_bjelker
                 v440:Rullebru_fagverk
                 v440:Rullebru_kasse
             v440:Svingbru
                 v440:Svingbru_andre
                 v440:Svingbru_likearmet_bjelker
                 v440:Svingbru_likearmet_fagverk
                 v440:Svingbru_likearmet_kasse
                 v440:Svingbru_ulikearmet
         v440:Kassebru
             v440:Andre_kassebruer
             v440:Frittfrembygg-bru_kassebru
                 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_andre
                 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger
                 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger_med_motvekt
                 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger
                 v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger_med_motvekt
             v440:Kassebru_konstant_hoyde
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_andre
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_skra_vegger
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_skra_vegger_med_avstivning
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_skra_vegger
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_vertikale_vegger
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_vertikale_vegger_med_avstivning
             v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_andre
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_skra_vegger
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_skra_vegger_med_avstivning
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_tre_flere_skra_vegger
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_tre_flere_vertikale_vegger
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger
                 v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger_med_avstivning
             v440:Kassebru_variabel_hoyde
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_andre
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger_med_avstivning
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_tre_flere_skra_vegger
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_vertikale_vegger
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_vertikale_vegger_med_avstivning
             v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_andre
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_skra_vegger
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_skra_vegger_med_avstivning
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_tre_flere_skra_vegger
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_tre_flere_vertikale_vegger
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger
                 v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger_med_avstivning
         v440:Kulvert_bjelkeramme_ror_og_hvelv_i_fylling
             v440:Andre_kulverter_ror_og_hvelv_i_fylling
             v440:Bjelkeramme
                 v440:Bjelkeramme_andre
                 v440:Bjelkeramme_med_bunnplate
                 v440:Bjelkeramme_med_fjellfot
                 v440:Bjelkeramme_med_salefundament
                 v440:Bjelkeramme_med_salefundament_og_trykkbjelker
             v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget
                 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_andre
                 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_bunnplate
                 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_fjellfot
                 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_salefundament
                 v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_salefundament_med_trykkbjelker
                 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_andre
                 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_flatbunnet_lavprofil
                 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_liggende_ellipse
                 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_paereformet
                 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_sirkulaert
                 v440:Ror_i_fylling_glattvegget_staende_ellipse
             v440:Hvelv_i_fylling_korrugert
                 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_andre
                 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_bunnplate
                 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_fjellfot
                 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_salefundament
                 v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_salefundament_og_trykkbjelker
             v440:Kulvert_plassprodusert
                 v440:Kulvert_plassprodusert_andre
                 v440:Kulvert_plassprodusert_med_bunnplate
                 v440:Kulvert_plassprodusert_med_fjellfot
                 v440:Kulvert_plassprodusert_med_salefundament
                 v440:Kulvert_plassprodusert_med_salefundament_og_trykkbjelker
             v440:Kulvert_prefabrikert
                 v440:Kulvert_prefabrikert_andre
                 v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr1
                 v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr2
                 v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr3
                 v440:Kulvert_prefabrikert_med_plasstopt_bunnplate
             v440:Ror_i_fylling_glattvegget
             v440:Ror_i_fylling_korrugert
                 v440:Ror_i_fylling_korrugert_andre
                 v440:Ror_i_fylling_korrugert_flatbunnet_lavprofil
                 v440:Ror_i_fylling_korrugert_liggende_ellipse
                 v440:Ror_i_fylling_korrugert_paereformet
                 v440:Ror_i_fylling_korrugert_sirkulaert
                 v440:Ror_i_fylling_korrugert_staende_ellipse
         v440:Platebru_bjelkeplatebru_og_ribbeplatebru
             v440:Andre_platebruer
             v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5
                 v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_andre
                 v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_med_vinger
                 v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt
                 v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_skra_platekanter
             v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5
                 v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_andre
                 v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_med_vinger
                 v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt
                 v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_skra_platekanter
             v440:Plate_elementer_prefabrikerte
                 v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Andre
                 v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Elementbru_nr_2
                 v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Hulldekkeelementer
             v440:Platebru_massiv_BH5
                 v440:Platebru_massiv_BH5_andre
                 v440:Platebru_massiv_BH5_med_overliggende_forsterkning
                 v440:Platebru_massiv_BH5_med_underliggende_kantforsterkning
                 v440:Platebru_massiv_BH5_med_vinger
                 v440:Platebru_massiv_BH5_rektangulaert_tverrsnitt
                 v440:Platebru_massiv_BH5_skra_platekanter
             v440:Platebru_med_spareror_BH5
                 v440:Platebru_med_spareror_BH5_andre
                 v440:Platebru_med_spareror_BH5_med_vinger
                 v440:Platebru_med_spareror_BH5_rektangulaert_tverssnitt
                 v440:Platebru_med_spareror_BH5_skra_platekanter
             v440:Ribbeplatebru
             v440:Tverrspent_plate
                 v440:Tverrspent_platebru_andre
                 v440:Tverrspent_platebru_elementer
                 v440:Tverrspent_platebru_lameller_plank
     v440:Byggverkselement
         v440:AnnetElement
         v440:Grunn_og_underbygning_element
             v440:Grunnen
                 v440:Grunnen_Annen_grunn
                 v440:Grunnen_Armert_jord
                 v440:Grunnen_Byggegrop
                 v440:Grunnen_Erosjonssikring
                 v440:Grunnen_Fylling
                 v440:Grunnen_Grontareal
                 v440:Grunnen_Peler
                 v440:Grunnen_Skraningsbeskyttelse
                 v440:Grunnen_Spunt
             v440:Underbygning
                 v440:Annen_underbygning
                 v440:Buefundament
                 v440:Forankring
                     v440:Forankring_Annen_forankring
                     v440:Forankring_Fjellforankring
                     v440:Forankring_Forankring_av_pontong
                     v440:Forankring_Forankring_av_rorbru
                     v440:Forankring_Gravitasjonsforankring
                 v440:Landfeste_for_flyte-rorbru
                     v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Annet_landfesteelement
                     v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Fundament
                     v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Leddkonstruksjon
                     v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Senkekasse
                     v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Vegg
                 v440:Landkar
                     v440:Landkar_Annet_landkarelement
                     v440:Landkar_Dekkplate
                     v440:Landkar_Friksjonsplate
                     v440:Landkar_Fundament
                     v440:Landkar_Lastfordelingsplate
                     v440:Landkar_Oppleggsbjelke_frittbaerende
                     v440:Landkar_Vegg
                 v440:Motvektshus
                     v440:Motvektshus_Annet_motvektshuselement
                     v440:Motvektshus_Fundament
                     v440:Motvektshus_Hus
                     v440:Motvektshus_Pakjorselsvern
                 v440:Pilar
                     v440:Pilar_Annet_pilarelement
                     v440:Pilar_Fundament
                     v440:Pilar_Pakjorselsvern
                     v440:Pilar_Rigel
                     v440:Pilar_Sokkel
                     v440:Pilar_Soyle_skive
                 v440:Pontong
                 v440:Tarn
                     v440:Tarn_Annet_tarnelement
                     v440:Tarn_Fundament
                     v440:Tarn_Pakjorselsvern
                     v440:Tarn_Sokkel
                     v440:Tarn_Tarnbein
                     v440:Tarn_Tarnrigel
         v440:Konstruksjoner_i_fylling_element
             v440:Konstruksjoner_i_fylling_Annet_konstruksjonselement_i_fylling
             v440:Konstruksjoner_i_fylling_Fundament_Bunnplate
             v440:Konstruksjoner_i_fylling_Hvelvelement
             v440:Konstruksjoner_i_fylling_Lastfordelingsplate
             v440:Konstruksjoner_i_fylling_Rorelement
             v440:Konstruksjoner_i_fylling_Tak
             v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vegg
             v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vinge
         v440:Overbygning_og_brudekke_element
             v440:Brudekke_Slitelag
                 v440:Brudekke_Slitelag_Annet_brudekkeelement
                 v440:Brudekke_Slitelag_Brudekke_sek_baeresystem
                 v440:Brudekke_Slitelag_Kantdrager
                 v440:Brudekke_Slitelag_Pahengt_gangbane
                 v440:Brudekke_Slitelag_Slitelag_fuktisolasjon
                 v440:Brudekke_Slitelag_Slitelag_i_kulvert
             v440:Overbygning
                 v440:Annen_overbygning
                 v440:Bevegelig_overbygning
                     v440:Bevegelig_overbygning_Annet_bevegelig_overbygningselement
                     v440:Bevegelig_overbygning_Avballanseringssystem
                     v440:Bevegelig_overbygning_Hovedbjelke
                     v440:Bevegelig_overbygning_Maskin
                     v440:Bevegelig_overbygning_Motvekt
                     v440:Bevegelig_overbygning_Tannkrans_drivverk
                     v440:Bevegelig_overbygning_Tverrbaerer
                     v440:Bevegelig_overbygning_Wire_kjetting
                 v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1
                     v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Annet_bjelkeelement
                     v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Hovedbjelke
                     v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrbaerer
                     v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrkryss
                 v440:Buekonstruksjon
                     v440:Buekonstruksjon_Annet_bueelement
                     v440:Buekonstruksjon_Bue
                     v440:Buekonstruksjon_Buesoyle
                     v440:Buekonstruksjon_Buevegg
                     v440:Buekonstruksjon_Hengestenger
                     v440:Buekonstruksjon_Langsgaende_bjelke
                     v440:Buekonstruksjon_Langsgaende_plate
                     v440:Buekonstruksjon_Overmur
                     v440:Buekonstruksjon_Tverrbaerer
                 v440:Fagverk
                     v440:Fagverk_Annet_fagverkselement
                     v440:Fagverk_Fagverksvegg
                     v440:Fagverk_Langbaerer
                     v440:Fagverk_Tverrbaerer
                     v440:Fagverk_Vindavstivning
                 v440:Hengekonstruksjon
                     v440:Hengekonstruksjon_Annen_hengekonstruksjon
                     v440:Hengekonstruksjon_Avstivningsbaerer
                     v440:Hengekonstruksjon_Baerekabel
                     v440:Hengekonstruksjon_Festeelement_baerekabel
                     v440:Hengekonstruksjon_Hengestang_med_feste
                     v440:Hengekonstruksjon_Sadel_lager_baerekabel
                     v440:Hengekonstruksjon_Tverrbaerer
                 v440:Kasse
                     v440:Kasse_Annet_kasseelement
                     v440:Kasse_Bunnplate
                     v440:Kasse_Tverrbaerer
                     v440:Kasse_Tverrskott
                     v440:Kasse_Vegg
                 v440:Neddykket_rorbruelement
                 v440:Plate_hovedbaeresystem
         v440:Spesielle_installasjoner
             v440:Spesielle_installasjoner_Annen_spesiell_installasjon
             v440:Spesielle_installasjoner_Brannslokkingsustyr
             v440:Spesielle_installasjoner_Dreneringsanlegg
             v440:Spesielle_installasjoner_El-forsyningsanlegg
             v440:Spesielle_installasjoner_Maleutstyr
             v440:Spesielle_installasjoner_Radio-_TV-utstyr
             v440:Spesielle_installasjoner_Teleutstyr
             v440:Spesielle_installasjoner_Ventilasjonsanlegg
         v440:Spesielt_kaiutstyr_element
             v440:Ferjekaibru-utstyr
                 v440:Ferjekaibru-utstyr_Annet_ferjekaibru-utstyr
                 v440:Ferjekaibru-utstyr_Brufendring_buffer
                 v440:Ferjekaibru-utstyr_Frontbjelke
                 v440:Ferjekaibru-utstyr_Heisebjelke
                 v440:Ferjekaibru-utstyr_Heisesystem
                 v440:Ferjekaibru-utstyr_Sperrebom
             v440:Heisutstyr
                 v440:Heisutstyr_Aggregat
                 v440:Heisutstyr_Annet_heiseutstyr
                 v440:Heisutstyr_Elektrisk_styreskap
                 v440:Heisutstyr_Hydrauliske_ror_slanger
                 v440:Heisutstyr_Loftesylinder
                 v440:Heisutstyr_Nodstrom_fra_ferje
                 v440:Heisutstyr_Radiostyring
                 v440:Heisutstyr_Signallys_for_ferjekaibru
                 v440:Heisutstyr_Vedlikeholdsoppheng_for_fk-bru
             v440:Kaiutstyr
                 v440:Kaiutstyr_Annet_kaiutstyr
                 v440:Kaiutstyr_Fenderverk
                 v440:Kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
                 v440:Kaiutstyr_Kantlist
                 v440:Kaiutstyr_Redningsutstyr
         v440:Stottekonstruksjon_element
             v440:Stottekonstruksjon_Annet_stottekonstruksjonselement
             v440:Stottekonstruksjon_Forankringsstag
             v440:Stottekonstruksjon_Friksjonsplate
             v440:Stottekonstruksjon_Fundament
             v440:Stottekonstruksjon_Kjeglemur
             v440:Stottekonstruksjon_Lastfordelingsplate
             v440:Stottekonstruksjon_Vegg
         v440:Utstyr_element
             v440:Annet_utstyr
             v440:Fastmontert_tilkomstutstyr
                 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Annet_fastmontert_tilkomstutstyr
                 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Heis
                 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Leider
                 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Malevogn
                 v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Trapp
             v440:Normalt_utstyr
                 v440:Normalt_utstyr_Annet_normalt_utstyr
                 v440:Normalt_utstyr_Fuge_fugekonstruksjon
                 v440:Normalt_utstyr_Fugeterskel
                 v440:Normalt_utstyr_Lager_m_lageravsats
                 v440:Normalt_utstyr_Ledning_kabel
                 v440:Normalt_utstyr_Rekkverk
                 v440:Normalt_utstyr_Vannavlop_drenssystem
             v440:Overvakningsanlegg
                 v440:Overvakningsanlegg_Annet_overvakningsanlegg
                 v440:Overvakningsanlegg_Avfuktingsanlegg
                 v440:Overvakningsanlegg_Instrumentering
                 v440:Overvakningsanlegg_Katodisk_beskyttelse
                 v440:Overvakningsanlegg_Sikkerhetsutstyr_skipspakjorsel
             v440:Tilleggsutstyr
                 v440:Tilleggsutstyr_Annet_tilleggsutstyr
                 v440:Tilleggsutstyr_Inntaksrist_varegrind
                 v440:Tilleggsutstyr_Luke_dor
                 v440:Tilleggsutstyr_Lys
                 v440:Tilleggsutstyr_Overbygg_tak
                 v440:Tilleggsutstyr_Spesielle_skilt
                 v440:Tilleggsutstyr_Stoyskjerm
                 v440:Tilleggsutstyr_Utsmykning
             v440:Utstyrs-_og_servicebygg
                 v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Andre_utstyrs-_og_servicebygg
                 v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Kontrolltarn
                 v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Maskinhus
                 v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Servicebygg
                 v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Utstyrshus
     v440:Kodeliste
         v440:Annet_element
             v440:Annet_element_Annet_element
         v440:Byggverkskategori_og_Status
             v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status
             v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status
         v440:Diverse_typekoder
             v440:Diverse_typekoder_Servicebygg
         v440:Forsterkning_og_Ombygging
             v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement
             v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke
             v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar
             v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning
             v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar
             v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterkning_ombygning_andre
             v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning
             v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning
             v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai
         v440:Generelle_Administrative_Data
             v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder
             v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone
             v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_distrikt
             v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_eier
             v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade
             v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_kommune
             v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig
         v440:Grunn_og_underbygning
             v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate
             v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva
             v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper
             v440:Grunn_og_underbygning_Massetype
             v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper
             v440:Grunn_og_underbygning_Peletype
             v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper
         v440:Konstruksjoner_i_fylling
             v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper
         v440:Konstruksjonsmaterialer
             v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper
                 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Andre_
                 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Betong_
                 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stal_
                 v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Tre_
             v440:Konstruksjonsmaterialer_fasthetsklasser
                 v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_fasthetsklasser
                     v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser
                         v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong
                         v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong
                     v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser
                         v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong
                         v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong
                 v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_fasthetsklasser
                     v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser
                         v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal
                         v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
                         v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal
                     v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser
                         v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal
                         v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
                         v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal
         v440:Lastdata
             v440:Lastdata_Kode_for_brukslast
             v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser
             v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe
         v440:Overbygning_og_brudekke
             v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype
             v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane
             v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper
             v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper
             v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper
         v440:Overflatebehandling
             v440:Overflatebehandling_Betong
             v440:Overflatebehandling_Stal
             v440:Overflatebehandling_Tre
         v440:Spesielt_kaiutstyr
             v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper
             v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
             v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper
         v440:Statisk_system
         v440:Utstyr
             v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper
             v440:Utstyr_Belysningstyper
             v440:Utstyr_Fugeterskeltyper
             v440:Utstyr_Fugetyper
             v440:Utstyr_Guardrailtyper
             v440:Utstyr_Instrumenttyper
             v440:Utstyr_Lagertyper
             v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror
             v440:Utstyr_Rekkverkstyper
         v440:Vegdata
             v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet
             v440:Vegdata_Kode_for_bru_over
             v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane
             v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb
             v440:Vegdata_Kode_for_vegeier
             v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori
             v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus
     v440:Komponent
 foaf:Agent
     foaf:Organization
 bs:Activity
 bs:Event
 bs:InformationObject
 bs:PhysicalObject
 bs:Property
     KompleksEgenskap
         Administrative_data
         Akse
         Arkivdata
         Brustatus
         Byggedata
         Byggeplan
         ForsterkningOgOmbygging
         Geografisk_koordinat
         GrundegenskaperVanligBru
         HendelserOgErfaringer
         Hoveddata_Bruidentifikasjon
         Koordinater
         Kvalitetssikring_av_registreringer
         Landomrade
         Lastdata_ke
         Materialdefinisjon
             Materialdefinisjon_Andre
             Materialdefinisjon_Betong
             Materialdefinisjon_Stal
             Materialdefinisjon_Tre
         SpesielleAvtaler
         Storrelser
             Storrelser_for_bruer
             Storrelser_for_ferjeleier
             Storrelser_for_konstruksjoner_i_fylling
             Storrelser_for_stottekonstruksjoner
             Storrelser_for_tunneler_og_vegoverbygg
         Trafikkromsmal
         Vegidentifisering
 bs:PropertyDef
 bs:PropertyDefSet
 bs:SpatialRegion
 bs:State
 bs:TemporalRegion