Datatype Properties

AkseFra
Aksenummer
AkseTil
Altitud
Anbefalt_frihoyde
Antall_konstruksjoner
AntallFelt
AntallSpenn
Ar_HendelseOgErfaring
Areal
Areal_for_hovedbyggverkstype
Areal_kif
Areal_sk
Areal_t_vob
Arkivmerknad
Arstall
Arstall_brustatus
Arstall_ForsterkningOgOmbygging
Avtaledato
Avtalenummer
Avtalepartner
Avtaletekst
Basdybde_I
Basdybde_II
Beliggenhet_tekst
Beskrivelse
Beskrivelse_av_erfaring
Bredde_fritt_seillop
Bredde_over_foring
Bruareal
Bruarkiv
Brubredde
Brulengde
Brulengde_kif
Brulengde_vb
bs:abbreviation
bs:hasReference
bs:hasValue
Bygd
Byggeleder
Byggverksnummer
Dato
Delareal
Delnavn
Dispensasjon
dtype:is invalid
Entreprenor
Erstatter
ErstattetAv
Fase
Ferdigbrutegning
foaf:age
foaf:AIM chat ID
foaf:birthday
foaf:DNA checksum
foaf:gender
foaf:Given name
foaf:Given name
foaf:ICQ chat ID
foaf:jabber ID
foaf:MSN chat ID
foaf:name
foaf:nickname
foaf:sha1sum of a personal mailbox URI name
foaf:Skype ID
foaf:status
foaf:title
foaf:Yahoo chat ID
Foto
G_S_Areal
G_S_Areal_kif
G_S_Areal_vb
G_S_Bredde_over_foring
G_S_Hoyre
G_S_Venstre
Gjennomlopslengde
Gjennomlopslengde_kif
Gjennomlopslengde_t_vob
Godkjenningsdato
GodkjentAv
grader
harHendelseType
Hovedparsell
Hoyde_fritt_seillop
Hoyde_malt_3m_midtfelt
Hoyde_sk
Hoyre
ID
Innvendig_bredde
Innvendig_bredde_kif
Innvendig_bredde_t_vob
IntressantFor
Kaiareal
Kaibredde
Kailengde
Kailengde_hovedbyggverkstype
Kilometrering
KilometreringStart
Kjorebaneareal
Kjorebaneareal_kif
Kjorebaneareal_vb
Klassifiseringsar
Konstruktor
Kontrollert_av
Kontrollert_dato
Koordinatdato
Koordinatformat
Koordinatkilde
koordinatverdi
Kotehoyde
Kotetekst
Lengde
Lengde_sk
Lopenummer_HendelseOgErfaring
Malt_hoyde_med_km_retning
Malt_hoyde_mot_km_retning
Masseoverdekning
Merknad
Merknad_element
MerknadLandomrade
minuter
Navn
Navn_pa_veg_elv_fjord
Nummer
Oppstillingsplasser
Originaltegning
Parkeringsplasser
Prosess
qudt:conversion coefficient
qudt:currency exponent
qudt:dimension exponent
qudt:exact constant
qudt:latex definition
qudt:math definition
qudt:negative delta limit
qudt:Positive delta limit
qudt:ucum code
Rasteplass
Registrering_endret_dato
Registrering_merknad
Registreringsdato
Registrert_av
sekunder
Senterlinjeavstand
Sist_endret_av
Skjevhet
Skjevhet_sluttpunkt
Skjevhet_startpunkt
Skjevhet_startpunkt_kif
Skjevhet_startpunkt_vb
skos:notation
Spennvidde
StartNavn
StorsteSpenn
Tekst
Totalpris
Totalvekt
v440:kode
vaem:abbreviation
vaem:acronym
vaem:date
vaem:rationale
Veggtykkelse
Vegnummer
Vekt
Venstre
Vinkel
Z0