https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv
Class v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Vault bridge, with upper wall of small vaults
Hvelvbru med overmur av små hvelv
rdfs:subClassOf
v440:Buebru_og_hvelvbru
owl:disjointUnionOf
[v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_med_mortel,
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_andre,
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_med_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur,
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_som_torrmur,
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur,
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_med_mortel]
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
57
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.