https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_med_mortel
Class v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_med_mortel


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Vault bridge, with upper wall of small vaults, all brick with mortar
Hvelvbru med overmur av små hvelv, alt murt med mørtel
rdfs:subClassOf
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
572
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.