https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_med_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
Class v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_med_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Vault bridge, with upper wall of small vault with mortar and upper wall bricked as drywall
Hvelvbru med overmur av små hvelv med mørtel og overmur murt som tørrmur
rdfs:subClassOf
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
573
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.