Individuals

dcterms:DCMIType
dcterms:DDC
dcterms:IMT
dcterms:LCC
dcterms:LCSH
dcterms:MESH
dcterms:NLM
dcterms:TGN
dcterms:UDC
v440:bSINorway
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Annen_status
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Bygges_ikke_aldri
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Nedlagt_sperret
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Nybygd_ikke_trafikkert
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Planlagt
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Revet
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Trafikkert
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Fredet
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Vernet
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Verneverdig
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Annet
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Kiosk
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Rasteplass_ja
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Rasteplass_nei
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Servering_Venterom_Toaletter
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Venterom_Toaletter
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Venteskur
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppspent_med_kabler
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppspent_med_stag
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppstemplet
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_palimt_stalplater_profiler
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_fagverk
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_stalplater_profiler
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_stalprofil_og_oppspent_m_stag
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_pasveist_stalplater_profiler
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_ekstra_langbaerere
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_palimt_stalplate_profil
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_samvirkepastop_med_fordybling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_samvirkepastop_uten_fordybling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_forankring_i_friksjonsplate
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_forankring_i_nedgravd_drager
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_utskifting_av_bakfyllmasser
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_utvidelse_av_sale
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_utvidelse_av_sale_tilleggspeling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_fordelende_pastop
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_samvirkepastop_med_fordybling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_samvirkepastop_uten_fordybling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_omstop_av_fundament
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_omstop_av_pilar
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_pilartopp
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_utvidet_fundament
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_utvidet_fundament_tilleggspeling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterkning_ombygning_andre_Forlenget_kulvert_ror
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_hel_utskifting
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_hel_utskifting_med_ombygning_av_underbygning
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_ny_frihoyde
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_ny_frittbaerende_uten_utskifting_av_gammel
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_pahengt_gangbaner
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_utskiftet_brudekke
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_utvidet
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_utvidet_brudekke
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_fundament
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_landkar
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_pilar
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_dykdalber
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_ferjekaibru
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_ferjeleie_annen
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_landomrade
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_liggekai
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_moloer
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_sekundaerkai
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_tilleggskai
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Akershus
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Aust-Agder
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Buskerud
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Finnmark
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Hedmark
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Hordaland
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_More_og_Romsdal
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Nord-Trondelag
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Nordland
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Oppland
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Oslo
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Ostfold
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Rogaland
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Sogn_og_Fjordane
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Sor-Trondelag
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Telemark
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Troms
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Vegdirektoratet
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Vest-Agder
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Vestfold
v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Indre_kyststrok
v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Innland
v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Kyststrok
v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Vaerharde_kyststrok
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_distrikt_Egen_liste
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_eier_Egen_liste
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade_Egen_liste
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Andre
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Baneeier
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Ingen_ute_av_drift
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Kommunen
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Kraftselskapet
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_OPS-selskapet
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Privat
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Drift_for_andre
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Fylkeskommenen
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Staten
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Annen_fundamenteringsmate
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Armert_jord
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Sale
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Spissbaerende_peler
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Spunt-kasse
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Svevende_peler
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_0-5_m_vanndybde
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_10-20_m_vanndybde
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_5-10_m_vanndybde
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_Annet_fundamenteringsniva
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_Over_vann
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_storre_enn_20_m_vanndybde
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Annen_landkartype
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Kasselandkar_med_rom
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Kasselandkar_med_topplate
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Kasselandkar_uten_topplate
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Sale_drager
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Skivelandkar
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Uten_landkar
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Vinkellandkar
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Annen_massetype
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Fjell
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Grus_og_stein
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Leire
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Sand
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Sand_og_grus
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Silt_leire
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Sprengstein
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Ukjent
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Annet_pakjorselsvern
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Bilpakjorsel-beskyttet
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Bilpakjorsel-dimensjonert
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Bilpakjorsel-ubeskyttet
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-beskyttet_med_fender
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-beskyttet_med_fylling
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-dimensjonert
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-ubeskyttet
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-varsling_av_biltrafikk
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Annen_peletype
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Massiv_stalpel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Profilstalpel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Rammet_betongpel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Tre_betongpel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Trepel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Ukjent_peletype
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Utstopt_betongpel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Utstopt_stalrorspel
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Annen_soyle_type
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Fagverk
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Firkant_med_hulrom_b_mindre_eller_lik_5t
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Firkant_uten_hulrom_b_mindre_eller_lik_5t
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Mangekant
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Sirkulaer_med_hulrom
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Sirkulaer_uten_hulrom
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Skive_b_storre_enn_5t
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Valseprofil
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Andre
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_massiv
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_med_ribber
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_med_salefundament
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_med_salefundament_og_ribber
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_utkraget
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Prefabrikert_med_salefundament
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_lettbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_normalbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB20_fcn-168
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB25_fcn-203
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB30_fcn-238
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB35_fcn-273
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB45_fcn-343
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB55_fcn-398
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB65_fcn-454
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB75_fcn-510
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B20_fcn-168
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B25_fcn-203
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B30_fcn-238
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B35_fcn-273
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B45_fcn-343
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B55_fcn-398
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B65_fcn-454
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B75_fcn-510
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B85_fcn-566
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B95_fcn-622
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_lettbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_normalbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC25_fcn-168
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC35_fcn-224
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC45_fcn-280
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC55_fcn-336
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC65_fcn-392
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC75_fcn-448
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC85_fcn-504
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC95_fcn-560
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_storre_enn_LC95
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C25_fcn-168
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C30_fcn-196
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C35_fcn-224
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C40_fcn-252
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C45_fcn-280
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C55_fcn-336
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C65_fcn-392
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C75_fcn-448
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C85_fcn-504
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C95_fcn-560
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_storre_enn_C95
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Aluminium
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Andre_konstruksjonsmaterialer
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Betong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Plast
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Spennbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stein
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Tre
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Annet_stal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_Annet
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S275J2H
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355J2H
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355NH
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355NLH
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S460NH
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S460NLH
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_Annet
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S355N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S355NL
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420M
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420ML
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420NL
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S460M
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S460ML
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_Annet
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S185
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235J2G3
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JO
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JR
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JRG1
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JRG2
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275J2G3
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275JO
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275JR
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S355
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S355J2J3
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S355JO
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_St_44-3N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_St_52-3N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_E_355
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_E_420
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_RSt_37-2
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_33
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37-2
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37-3N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37-3U
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_42
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_42-2
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44-2
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44-3N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44-3U
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_52
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_52-3N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_52-3U
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_USt_37-2
v440:Lastdata_Dispensasjon
v440:Lastdata_Klassifiseringsar
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_1
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_10
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_11
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_12
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_13
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_2
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_3
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_4
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_5
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_6
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_7
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_8
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_9
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_10-42_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_10-50_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_10-60_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_6-275_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_7-295_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_8-31_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_T8-39_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_T8-50_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_Annet
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_LFV
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB_1899
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB_1977
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB_1993
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NVE
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_1_53
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_1_59
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_1_65
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_2_53
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1912
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1969
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1971
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1986
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1995
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_20
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_30
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_47
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_58
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_20
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_30
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_47
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_58
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_3_20
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_3_30
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_3_47
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_4_47
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_mindre_enn_12
v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe_Tungtransportgruppe_A
v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe_Tungtransportgruppe_B
v440:Lastdata_Totalvekt
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Annen_bjelketype
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Fagverksbjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_I-bjelke_H-bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Kassebjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Omvendt_T-bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Omvendt_U-bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Rektangulaer_bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_T-bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_U-bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Ukjent_type
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Aluminiumsdekke
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Annet_brudekke
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betong_plasstopt
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betongelementer_med_pastop
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betongelementer_uten_pastop
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Bridge-plank
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Gitterrister
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Staldekke
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Tredekke
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Annen_kantdrager_type
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Ingen_med_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Over_underliggende_med_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Over_underliggende_uten_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Overliggende_med_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Overliggende_uten_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Underliggende_med_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Underliggende_uten_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A2-1_Lettflytende_epoksy
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A2-2_Polymermodifisert_bitumenemulsjon_PmBE_60
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-1_Epoksy_og_stopeasfalt
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-2_Prefabrikert_membran
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-3_Polyurethanmembran
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-4_Kleber_PmBE_60_og_Topeka_4S
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_Annen_fuktisolering
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_Ingen_Membrantype
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_A1_Asfaltslitelag
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Annet_slitelag
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_B1_Monolittisk_betongslitelag
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_B2_Betongpastop_slitelag
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Epoksy
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Ingen_Slitelagtype
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Tre
v440:Overflatebehandling_Betong_Annen_overflatebehandling
v440:Overflatebehandling_Betong_Epoxy
v440:Overflatebehandling_Betong_Hydrofobiering_silan_siloksanimpregnering
v440:Overflatebehandling_Betong_Ingen
v440:Overflatebehandling_Betong_Maling_diffusjonsapent
v440:Overflatebehandling_Betong_Polyuretan
v440:Overflatebehandling_Betong_Slemming_diffusjonsapent
v440:Overflatebehandling_Betong_Tett_belegg_med_slemming
v440:Overflatebehandling_Stal_Annen_overflatebehandling
v440:Overflatebehandling_Stal_CMP_sinkp_spesifikasjon_nr_107-110_ikke_anbefalt
v440:Overflatebehandling_Stal_Epoxy_mastik_polyuretan-system
v440:Overflatebehandling_Stal_Etsprimer_spesifikasjon_nr_107-110
v440:Overflatebehandling_Stal_Etsprimer_spesifikasjon_nr_115-118
v440:Overflatebehandling_Stal_Ingen
v440:Overflatebehandling_Stal_Maling_div_typer
v440:Overflatebehandling_Stal_Metalcoat
v440:Overflatebehandling_Stal_Metallisering_epoxy_mastik_polyuretan
v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_107-110_Alkyd
v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_107-110_annet
v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_115-118_Alkyd_Klorkautsjuk
v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_115-118_annet
v440:Overflatebehandling_Stal_System_1_Varmspr_aluminium_etsprimer_spesifikasjon_nr_115-118
v440:Overflatebehandling_Stal_System_1_Varmspr_sink_etsprimer_spesifikasjon_nr_115-118
v440:Overflatebehandling_Stal_System_2_Varmspr_Aluminiun_etsprimer_spesifikasjon_nr_107-110
v440:Overflatebehandling_Stal_System_2_Varmspr_sink_etsprimer_spesifikasjon_nr_107-110
v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_aluminium_epoxy_polyuretan
v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_aluminium_epoxy_polyuretan-akryl
v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_sink_epoxy_polyuretan
v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_sink_epoxy_polyuretan-akryl
v440:Overflatebehandling_Stal_System_4_CMP_sinkpulvermaling_spesifikasjon_nr_115-118
v440:Overflatebehandling_Stal_System_5_Sinkprimer_epoxy_polyuretan
v440:Overflatebehandling_Stal_System_5_Sinkprimer_epoxy_polyuretan-akryl
v440:Overflatebehandling_Stal_Ukjent
v440:Overflatebehandling_Stal_Varmforsinking
v440:Overflatebehandling_Tre_Annen_overflatebehandling
v440:Overflatebehandling_Tre_Beising
v440:Overflatebehandling_Tre_Maling
v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-CCA
v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-CCA_besing_maling
v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-CCA_kreosot
v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-kreosot
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Annen_fendertype
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Bildekk
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Confender
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Dumperdekk
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Fenderpanel
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Stalrorsfender
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Sylinderfender
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_V-fender
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_V_og_confender
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Annen
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Kjetting
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Lasehake_pa_fallport
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Lasehake_pa_resess
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Annen_heis_type
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Ensidig_tarn_med_strekksylinder
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Galge_med_strekksylinder
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Galge_med_vinsj
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Tosidig_tarn_med_strekksylinder
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Tosidige_trykksylindere
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Vippe_med_strekksylinder
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Vippe_med_vinsj
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Vossa-vinsj
v440:Statisk_system_Annet
v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_med_ett_ledd
v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_med_to_ledd
v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_med_tre_ledd
v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_uten_ledd
v440:Statisk_system_Fritt_opplagt_system
v440:Statisk_system_Kontinuerlig_system
v440:Statisk_system_System_med_ett_ledd_i_felt
v440:Statisk_system_System_med_to_ledd_i_felt
v440:SVV
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Annen_avlopstype
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Ror_apen_avrenning
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Ror_lukket_avrenning
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Sluk_apen_avrenning
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Sluk_lukket_avrenning
v440:Utstyr_Belysningstyper_Annen_belysning
v440:Utstyr_Belysningstyper_Flombelysning
v440:Utstyr_Belysningstyper_Innelys_i_lukket_rom
v440:Utstyr_Belysningstyper_Markeringslys_for_fly
v440:Utstyr_Belysningstyper_Navigasjonslys_for_skip
v440:Utstyr_Belysningstyper_Pyntelys
v440:Utstyr_Belysningstyper_Varsellys_for_biltrafikk
v440:Utstyr_Belysningstyper_Vegbelysning
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_A1-Asfalt
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Annen
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_B1-Monolittisk_betong
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_B2-Betongpastop_slitelag
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Epoksy
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Ingen
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Tre
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_apen_fuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_armert_gummifuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_flerelementfuge_gummi
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_fugetype
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_gummifuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_rulle_glidefuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_stalplatefuge
v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge
v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge_med_kantforsterkning
v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge_uten_kantforsterkning
v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge_Transflex
v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge_Waboflex
v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge_Nodest
v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge_Thormajoint
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_annen
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_apen
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Cipec-apen
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Cipec-tett
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Stup_FT-apen
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Stup_FT-tett
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_tett
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Delastiflex_DL
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Honel
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Maurer
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Steelflex
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Tensalastic
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Cipec
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Delastiflex_MT
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Fel-Span
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Honel
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Maurer
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_slange_ACME
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Tensa-Grip
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Tensalastic
v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge_Demag
v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge_Vegvesenets_type
v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_slepeplate
v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_slepeplate_fjaerbelastet
v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_T-stal
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Annen_guardrailtype
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Ekstra_stiv_vegforingsskinne
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Lett_vegforingsskinne
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Rektangulaer_profil
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Sirkulaer_profil
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Standard_vegforingsskinne
v440:Utstyr_Instrumenttyper_Andre_instrumenter_malere
v440:Utstyr_Instrumenttyper_Jordtrykksmaler
v440:Utstyr_Instrumenttyper_Stromforsyningsmaler
v440:Utstyr_Instrumenttyper_Vannmaler
v440:Utstyr_Instrumenttyper_Vindmaler
v440:Utstyr_Lagertyper_Annet_lager
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_annet
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armert_gummiblokk
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armert_gummiblokk_forankret
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armert_gummiblokk_forankret_med_sidestyring
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armerte_gummiplater_gml_Viking
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_asfaltpapp
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_gummiremse
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_annet
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_betongledd
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_gummitopf_Tobe_etc
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_kalott
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_stal
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_stopejern
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_annet
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_armert_gummiblokk
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_armert_gummiblokk_forankret
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_gummitopf_Tobe_el
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_kalott
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_stal
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_stopejern
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_annet
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_armert_gummiblokk
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_armert_gummiblokk_forankret
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_gummitopf_Tobe_el
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_kalott
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_stal
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_stopejern
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_annet
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stal_1_rull
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stal_flere_ruller
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stopejern_1_rull
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stopejern_flere_ruller
v440:Utstyr_Lagertyper_Spesielt_hengebrulager
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Andre_ledninger_kabeltyper_og_ror
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Fjernvarmeror_i_brua
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Hoyspent_el-kabel_i_brua
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kloakkror_i_brua
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kryssende_kjoreledning_NSB
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kryssende_luftledning
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Lavspent_el-kabel_i_brua
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Telekabel_i_brua
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Vannror_i_brua
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Annen_rekkverkstype
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Beskyttelsesrekkverk_o_jernbane
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Horisontale_profiler
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Massivt
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Netting
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Sprosser
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Strekkmetall
v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet_Bru_over_veg
v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet_Byggverk_langs_veg
v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet_Veg_pa_byggverk
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Annet
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Bebyggelse
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Bilveg
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Damkrone
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Elv_Innsjo
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Fjord_Sund
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_G_S-veg
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Jernbane
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Terreng
v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Hoyre
v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Hoyre_Venstre
v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Ingen
v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Venstre
v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb_feil
v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb_ikke_sjekket
v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb_ok
v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_Kommunen
v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_Privat
v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_SVV_Fylkeskommune
v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_SVV_Staten
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Driftsveg_utgar
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Europaveg
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Fylkesveg
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Gang_sykkelvei
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Kommunal_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Privat_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Riksveg
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Skogsvei
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Anlegg
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Ferjeleie_kai_pa_operativ_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Gammel_veg_er_en_del_av_ny_veg_utgar
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Gammel_veg_veggrunn_ikke_lenger_kjorbar
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Midlertidig_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Moteplass_Gammel_veg_beholdes_til_vegformal
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Nedklassifisert_veg_status_ikke_bestemt
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Operativ_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Samband_pa_operativ_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Ukjent_fiktiv_veg