https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#SVV
Individual v440:SVV


rdf:type
foaf:Organization
foaf:homepage
https://www.vegvesen.no/
foaf:name
Statens Vegvesen
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.