https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal
Class v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Hulprofilstål i henhold til EN 10210-1 (1994)
Hollow core steel, according to EN 10210-1 (1994)
rdfs:subClassOf
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser
owl:oneOf
[v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355J2H,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355NLH,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355NH,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S460NLH,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_Annet,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S275J2H,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S460NH]
v440:avsnitt
V-8.6
v440:kapittel
V-8
v440:kode
70
Instances
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_Annet, v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S275J2H, v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355J2H, v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355NH, v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355NLH, v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S460NH, v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S460NLH

References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.