https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser
Class v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Stålsorter - Gjeldende fasthetsklasser
Steel types - Current strength classes
rdfs:subClassOf
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_fasthetsklasser
owl:disjointUnionOf
[v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Annet_Stal,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal]
v440:avsnitt
V-8.6
v440:kapittel
V-8
v440:kode
-
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.