R761_R762 ontologier versjon 0.9.Fil Forklaring
r761_r762-owl_en.ttl Prosesskode-ontologier for Phd. automatiserte kalkyler i modellbaserte prosjekter D.F