Sosi Vegkropp 1.0

Fil HTML Dokumentasjon Forklaring
vkr-owl.ttl - Versjon 0.1 av Sosi Vegkropp 1.0