Prosjektstyring ontologier

Fil Forklaring
mmi-owl.ttl MMI-ontologi basert på https://mmi-veilederen.no/wp-content/uploads/2022/10/MMI-veileder-2.0.pdf