Prosjektstyring ontologier

Fil Forklaring
mmi-owl.ttl MMI-ontologi for BOLC-pilot