Individuals

Akselererende_utvikling
Alkalireaktivt_tilslag
Annen_eller_ukjent_arsak
Annen_skade_eller_mangel_Ikke_spesifisert
Armeringskorrosjon
Avflaking
Avskalling
Avtagende_utvikling
Avvik_fra_standard
Bevegelse
Biologisk_angrep
Blaering_eller_paddehatter
Bom
Brann
Broyteskade
Brudd
bSINorway
dcterms:DCMIType
dcterms:DDC
dcterms:IMT
dcterms:LCC
dcterms:LCSH
dcterms:MESH
dcterms:NLM
dcterms:TGN
dcterms:UDC
Deformasjon
Eksplosjon
Erosjon
Feil_i_beregninger
Feil_materialvalg
Feil_utforming
Feil_utstopning
Feilplassert_armering
Flom
Folgeskade
For_tidlig_belastning
Forvitring
Frostangrep
Haerverk
Ingen_utvikling
Innsnevring
Innstopte_klorider
Islast
Jevn_utvikling
Jord_eller_snoskred
Jordtrykk
Karbonatisering
Kjemisk_angrep
Kloridangrep
Korrosjon
Krakelering_eller_hull
Lekkasje_eller_fuktbelastning
Liten_eller_skadet_overdekning
Liten_konsekvens_Ikke_behov_for_tiltak
Liten_skade
Lose_skruer_eller_nagler
Mangelfullt_regelverk
Manglende_bearbeiding
Manglende_del
Manglende_drift_eller_vedlikehold_ikke_spesifisert
Manglende_herdetiltak
Manglende_opprydding_eller_fjerning
Manglende_rengjoring
Materialfeil_fasthet
Materialfeil_laminering
Materialfeil_oppsprekking
Materialfeil_sammensetning
Mekanisk_skade
Middels_konsekvens__Vurder_om_tiltak_skal_registreres_i_Brutus
Middels_skade
Misfarging
Monteringsfeil
Normal_nedbrytning_eller_slitasje
Overlast_slitelag
Pakjorsel
Pasegling
Rate_eller_nedbrytning
Riss_eller_sprekk
Setning
Skade_i_grunnen_ikke_spesifisert
Skade_pa_overflatebehandling
Skade_som_kan_oke_vedlikeholdskostnadene
Skade_som_kan_pavirke_baereevnen
Skade_som_kan_pavirke_miljo_eller_estetikk
Skade_som_kan_pavirke_trafikksikkerheten
Slitasje_eller_gnisning
Sporslitasje
Stillassetning
Stopesar
Stor_konsekvens_Bruforvalter_eller_oppdragsgiver_kontaktes_umiddelbart
Stor_skade
Stromlast
Svaert_stor_skade
Svinn_eller_kryp
SVV
Temperatur
Tradbrudd
Trafikklast
Ujevnhet
Utglidning
Utluting
Utrasing
Utvasking
Vesentlige_konsekvens_Forslag_til_tiltak_registreres_i_Brutus_Inspeksjonsintervall_ma_vurderes
Vindlast