https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Utstyrs-_og_servicebygg
Class v440:Utstyrs-_og_servicebygg


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Utstyrs- og servicebygg
Equipment and service facility
rdfs:subClassOf
v440:Utstyr_element
owl:disjointUnionOf
[v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Servicebygg,
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Kontrolltarn,
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Andre_utstyrs-_og_servicebygg,
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Maskinhus,
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Utstyrshus]
v440:avsnitt
V-7.H
v440:kapittel
V-7
v440:kode
H4
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.