https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror
Class v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Lines, cable types and pipes
Ledninger, kabeltyper og rør
rdfs:subClassOf
v440:Utstyr
owl:oneOf
[v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Andre_ledninger_kabeltyper_og_ror,
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Fjernvarmeror_i_brua,
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Lavspent_el-kabel_i_brua,
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Vannror_i_brua,
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kryssende_luftledning,
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Hoyspent_el-kabel_i_brua,
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kloakkror_i_brua,
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kryssende_kjoreledning_NSB,
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Telekabel_i_brua]
v440:avsnitt
V-8.4
v440:kapittel
V-8
v440:kode
-
Instances
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Andre_ledninger_kabeltyper_og_ror, v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Fjernvarmeror_i_brua, v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Hoyspent_el-kabel_i_brua, v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kloakkror_i_brua, v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kryssende_kjoreledning_NSB, v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kryssende_luftledning, v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Lavspent_el-kabel_i_brua, v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Telekabel_i_brua, v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Vannror_i_brua

References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.