https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_forankring
Class v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_forankring


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Støttemur, plassprodusert, sålefundament med forankring
Retaining wall, cast on site, sole foundation with anchor
rdfs:subClassOf
v440:Stottemur_plassprodusert
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
913
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.