https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
Class v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Skråstagbru med kasse, tre/flere tårn, ett opphengt sidespenn
Cable-stayed bridge, with box-section, tree / multiple towers, one suspended side span
rdfs:subClassOf
v440:Skrastagbru_med_kasse
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
757
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.