https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
Class v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Skråstagbru med bjelker, tre/flere tårn, ett opphengt sidespenn
Cable-stayed bridge, with beams, tree / multiple towers, one suspended side spans
rdfs:subClassOf
v440:Skrastagbru_med_bjelker
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
747
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.