https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Ribbeplatebru
Class v440:Ribbeplatebru


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Ribbeplatebru
Ribbed slab bridge
rdfs:subClassOf
v440:Platebru_bjelkeplatebru_og_ribbeplatebru
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
25
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.