https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane
Class v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Brudekketyper (for Kjørebane eller Gangbane)
Bridge deck types (for roadway or walkway)
rdfs:subClassOf
v440:Overbygning_og_brudekke
owl:oneOf
[v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Aluminiumsdekke,
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Annet_brudekke,
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betongelementer_uten_pastop,
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Bridge-plank,
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betong_plasstopt,
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betongelementer_med_pastop,
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Staldekke,
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Tredekke,
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Gitterrister]
v440:avsnitt
V-8.2
v440:kapittel
V-8
v440:kode
-
Instances
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Aluminiumsdekke, v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Annet_brudekke, v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betong_plasstopt, v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betongelementer_med_pastop, v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betongelementer_uten_pastop, v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Bridge-plank, v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Gitterrister, v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Staldekke, v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Tredekke

References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.