https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_med_bunnplate
Class v440:Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_med_bunnplate


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Løsmassetunnel, rektangulært tverrsnitt med bunnplate
Loose mass tunnel, rectangular cross section with the bottom plate
rdfs:subClassOf
v440:Losmassetunnel
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
982
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.