https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
Class v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Weldable fine grained treated structural steels according to NS
Sveisbare finkornbehandlete konstruksjonsstål i henhold til NS
rdfs:subClassOf
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser
owl:oneOf
[v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_E_355,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_E_420]
v440:avsnitt
V-8.6
v440:kapittel
V-8
v440:kode
60
Instances
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_E_355, v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_E_420

References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.