https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong
Class v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Lightweight concrete, cube strength / NS 3473, 5th edition and previous editions
Lettbetong, Terningfasthet / NS 3473, 5. utgave og tidligere utgaver
rdfs:subClassOf
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser
owl:oneOf
[v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC65_fcn-392,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC75_fcn-448,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC95_fcn-560,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_storre_enn_LC95,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC25_fcn-168,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC45_fcn-280,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC55_fcn-336,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC85_fcn-504,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC35_fcn-224,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_lettbetong]
v440:avsnitt
V-8.6
v440:kapittel
V-8
v440:kode
30
Instances
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_lettbetong, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC25_fcn-168, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC35_fcn-224, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC45_fcn-280, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC55_fcn-336, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC65_fcn-392, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC75_fcn-448, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC85_fcn-504, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC95_fcn-560, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_storre_enn_LC95

References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.