https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong
Class v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Normalbetong, Sylinderfasthet / NS 3473, 6. utgave
Normal concrete, cylinder strength / NS 3473, 6th Edition
rdfs:subClassOf
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser
owl:oneOf
[v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B30_fcn-238,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_normalbetong,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B35_fcn-273,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B25_fcn-203,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B45_fcn-343,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B75_fcn-510,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B55_fcn-398,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B85_fcn-566,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B65_fcn-454,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B95_fcn-622,
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B20_fcn-168]
v440:avsnitt
V-8.6
v440:kapittel
V-8
v440:kode
10
Instances
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_normalbetong, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B20_fcn-168, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B25_fcn-203, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B30_fcn-238, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B35_fcn-273, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B45_fcn-343, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B55_fcn-398, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B65_fcn-454, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B75_fcn-510, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B85_fcn-566, v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B95_fcn-622

References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.