https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
Class v440:Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Kassebru, konstant høyde, tre/flere vertikale vegger
Box-section bridge, constant height, tree / several vertical walls
rdfs:subClassOf
v440:Kassebru_konstant_hoyde
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
413
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.