https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
Class v440:Kaiutstyr_Fortoyningsutstyr


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Mooring equipment
Fortøyningsutstyr
rdfs:subClassOf
v440:Kaiutstyr
v440:avsnitt
V-7.I
v440:kapittel
V-7
v440:kode
I33
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.