https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Hengebru_skrastagbru_flytebru_og_nedtrykket_rorbru
Class v440:Hengebru_skrastagbru_flytebru_og_nedtrykket_rorbru


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Suspension bridge, cable-stayed bridge, floating bridge and depressed tube bridge
Hengebru, skråstagbru, flytebru og neddykket rørbru
rdfs:subClassOf
v440:Byggverksdel
owl:disjointUnionOf
[v440:Hengebru_med_bjelker,
v440:Skrastagbru_med_bjelker,
v440:Skrastagbru_med_kasse,
v440:Flytebru,
v440:Neddykket_rorbru,
v440:Hengebru_med_fagverk,
v440:Hengebru_med_kasse,
v440:Andre_henge-_og_flytebruer]
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
7
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.