https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig
Class v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Kode for vedlikeholdsansvarlig
Code for maintenance responsible
rdfs:subClassOf
v440:Generelle_Administrative_Data
owl:oneOf
[v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Baneeier,
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Ingen_ute_av_drift,
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Staten,
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_OPS-selskapet,
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Andre,
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Kraftselskapet,
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Fylkeskommenen,
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Privat,
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Drift_for_andre,
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Kommunen]
v440:avsnitt
V-2.7
v440:kapittel
V-2
v440:kode
-
Instances
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Andre, v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Baneeier, v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Ingen_ute_av_drift, v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Kommunen, v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Kraftselskapet, v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_OPS-selskapet, v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Privat, v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Drift_for_andre, v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Fylkeskommenen, v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Staten

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.