https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade
Class v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Kode for funksjonskontraktomrade
Code for functional contract
rdfs:subClassOf
v440:Generelle_Administrative_Data
owl:oneOf
[v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade_Egen_liste]
v440:avsnitt
V-2.3
v440:kapittel
V-2
v440:kode
-
Instances
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade_Egen_liste

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.