https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Forsterkning_og_Ombygging
Class v440:Forsterkning_og_Ombygging


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Strengthening and reconstruction
Forsterkning og ombygging
rdfs:subClassOf
v440:Kodeliste
owl:disjointUnionOf
[v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning,
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning,
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar,
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterkning_ombygning_andre,
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar,
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai,
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement,
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning,
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke]
v440:avsnitt
V-6
v440:kapittel
V-6
v440:kode
-
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.