https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Buebru_overliggende_brudekke
Class v440:Buebru_overliggende_brudekke


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Buebru, overliggende brudekke
Arch bridge, overhead bridge deck
rdfs:subClassOf
v440:Buebru_og_hvelvbru
owl:disjointUnionOf
[v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_hultverrsnitt,
v440:Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_massivt_tverrsnitt,
v440:Buebru_overliggende_brudekke_andre,
v440:Buebru_overliggende_brudekke_fagverksbue,
v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt,
v440:Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_hultverrsnitt,
v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_profilert_tverrsnitt]
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
51
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.