https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Buebru_mellomliggende_brudekke
Class v440:Buebru_mellomliggende_brudekke


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Buebru, mellomliggende brudekke
Arch bridge, intermediate bridge deck
rdfs:subClassOf
v440:Buebru_og_hvelvbru
owl:disjointUnionOf
[v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_fagverksbue,
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt,
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt,
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_andre,
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt]
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
53
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.