https://ontologi.atlas.vegvesen.no/v440/core/v440-owl#Buebru_med_langsgaende_baerevegger_U-tverrsnitt
Class v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_U-tverrsnitt


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Buebru med langsgående bærevegger, U-tverrsnitt
Arch bridge, with longitudinal supporting walls, U-section
rdfs:subClassOf
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger
v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapittel
V-6
v440:kode
555
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.