background image

92

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

 
Kjøretøyets maksimale totalvekt. 
Totalvekt er den samlede tyngde av kjøre-
tøyet/ vogntoget , lasten, føreren og eventu-
elle passasjerer som tillates å passere brua.

Eksempler:

•  Totalvekt 31t  (= Totalvekt 31 tonn med

  aksellaster på 8 tonn) 

•  Totalvekt 50 t (=Totalvekt 50 tonn med

  aksellaster på 10 tonn) 

Året brua er gitt sin brukslast. Før 1981 ble 
bruer  i  Bk10  tillatt  for  42  tonn  totalvekt, 
etter dette for 50 tonn. Feltet totalvekt opp-
dateres automatisk i Brutus ved endring av 
brukslast og klassifiseringsår.

Veggruppen angir tillatt spesialtransport/
tungtransport. Veggruppe A angir et veg-
nett uten bruer, eller inkluderer bruer med 
to eller flere felt. Veggruppe B betyr at veg-
nettet  inneholder  kun  énfelts  bruer.  Merk 
at énfelts bruer konstruert for lastklassene 
1969,  1971,  1986  og  1995  uten  videre  kan 
klassifiseres til Bk10 og dermed veggruppe 
A. For koder se pkt. V-4.3.

 

Kommentar i forbindelse med innvilgelse 
av dispensasjon.

Eksempler:

•  100% utnyttet for Bk 10-50tonn
•  Kontroll for nytt vegnett for mobil-

  kraner i 2001: OK.

•  Kontroll for nytt vegnett for mobil-

  kraner i 2001: IKKE OK  

  

7.7   Byggverksbeskrivelser

7.7.1   Byggverkskategorier

Kategoribetegnelsen  beskriver  byggver-
kets  hovedfunksjon  eller  bruksfunksjon  i 
forhold til vegen den betjener. Et byggverk 
kan kun tilhøre én kategori og dette utgjør 
det  fundamentale  basisnivået  for  klassifi-
seringen av byggverk. Se også kap. 3. For 
koder se pkt. V-5.1.

Eksempler:

•  1 - Vegbru
•  2 - Bru i fylling
•  6 - Tunnel/ Vegoverbygg

 

 

7.7.2   Byggverkstyper

Byggverkets  typebetegnelse  beskriver 
hvordan byggverket fysisk og teknisk utfø-
rer sin funksjon, f.eks. som hengebru, bue-
bru, bjelkebru osv.
 

Byggverkstyper for vanlige bruer 

(Kategori : 1- Vegbru, 3- G/S-bru, 8- Jern-
banebru )
 
Bruer  kan  ha  flere  spenn  og  beskrives  med 
type, akser, statisk system og byggemateriale.

Dispensasjon

 – 

Merknad vedr. dispensasjon

Veggruppe

 – 

Veggruppe for spesialtransporter

Kategori

 – Kategoribetegnelse – VL

Klassifiseringsår

 – 

År for klassifisering av brukslast 

 

Totalvekt

 – Tillatt totalvekt for bru – tonn