background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

89

Høyder

 

Minste målte høyde i felt  mot kilometre-
rings-retningen.  Gjelder  for  kjørefelt  nr. 
2/4/6/8.
 
 

Minste målte høyde i felt  med kilometre-
rings-retningen.  Gjelder  for  kjørefelt  nr. 
1/3/5/7.

G/ S bredde over føring

 – 

Fri bredde over føring – m

Bredde fritt seilløp

 –  

Bredde for fritt seilløp – m

Målt høyde mot km. retning

 – 

Målt høyde i felt mot km. – m

Målt høyde med km. retning

 – 

Målt høyde i felt med km. – m

      

Minste  målte  frie  bredde  over  føring  for 
G/ S - veg (G/ S - bru).

 

Bredde for fritt seilløp er bredden på vann-
linjen under senterlinje bru ved vannstand 
HAT. Se under høyde fritt seilløp, samt fig. 
7.5-12

Fig. 7.5-9:  

Skisse med høydemål

Fig. 7.5-11:   Skilt 314 Høydegrense

Fig. 7.5-10:   Skisse med høydebegrensninger 
under en bru