background image

88

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fri  bredde  målt  over  føring.  Dette  bred-
demålet er aktuelt for spesialtransporter/ 
engangstransporter  med  bred  last.  Se  fig. 
7.5-5 for veg på bru med fagverkstaver bak 
føring. For bruer med bueelementer, skrå-
kabler,  hengestenger,  høyt  rekkverk  osv. 

like  bak  føring  angis  avstanden  til  disse. 
For veg under (dvs. gjennom) kulvert angis 
fri bredde som avstanden mellom vegger. 
For  veg  under  bru  angis  fri  bredde 
som  avstanden  til  nærliggende  fysiske 
begrensninger  som  brusøyler  osv.  Der-
som  avstanden  til  fysiske  begrensninger 
er  stor,  eller  disse  ligger  utenfor  vegens 
skulderområde,    fylles  feltet  ut  med  99,9. 

Fig. 7.5-8:  

Skilt 312 Breddegrense

Fig. 7.5-5:  

Skisse med breddemål  

Fig. 7.5-6: 

Skisse med breddemål

Fig. 7.5-7:  

Skisse med breddebegren-

sninger under en bru

Bredde over føring

 –  

Fri bredde over føring – m