background image

 

7.5   Vegdata ....................................................................................................................84

 

 

7.5.1   Vegidentifisering .........................................................................................84

 

 

7.5.2   Trafikkromsmål ...........................................................................................87

 

7.6   Lastdata ...................................................................................................................90

 

7.7   Byggverksbeskrivelser .......................................................................................... 92

 

 

7.7.1   Byggverkskategorier ...................................................................................92

 

 

7.7.2   Byggverkstyper ...........................................................................................92

 

7.8   Byggverkselementer .............................................................................................96

 

 

7.8.1   Elementtyper................................................................................................96

 

 

7.8.2   Typekoder/ Detaljbeskrivelser .......................................................................97

 

7.9   Størrelser ...............................................................................................................102

 

 

7.9.1  Størrelser for bruer ....................................................................................102

 

 

7.9.2    Størrelser for konstruksjoner i fylling ....................................................106

 

 

7.9.3    Størrelser for tunneler og vegoverbygg .................................................108

 

 

7.9.4    Størrelser for ferjeleier ..............................................................................108

 

 

7.9.5    Størrelser for støttekonstruksjoner ......................................................... 111

 

 

7.9.6   Akser og spennvidder .............................................................................. 111

 

 

7.9.7   Koordinater ................................................................................................ 117

8  

Registrering av brudata ........................................................................ 119

 

8.1   Innledning ............................................................................................................119

 

8.2   Data som skal legges inn i Brutus ....................................................................119

 

8.3   Registreringstidspunkt ...........................................................................................119

 

8.4   Ansvar og myndighet for brudata ....................................................................119

9  

Brurapporter .......................................................................................... 121

 

9.1   Innledning ............................................................................................................121

 

9.2   Byggverksliste - enkel ........................................................................................121

 

9.3   Rutevis oversikt ...................................................................................................121

 

9.4   Trafikkdata ............................................................................................................121

 

9.5   Byggverksdata - brukort ....................................................................................122

 

9.6   Byggverksdata - grafisk brukort .......................................................................122

 

9.7   Byggverksdata - brukort, ferjekaier.................................................................122

 

9.8   Byggverksliste - enkel, ferjekaier ....................................................................122

 

9.9   Øvrige rapporter ..................................................................................................122

10   Brudokumenter for fdv-fasen ................................................................ 123

 

10.1   Innledning ............................................................................................................123

 

10.2   Korrespondanse/ skrivelser ...............................................................................123

 

10.3   Referater og rapporter ............................................................................................ 123

 

10.4   Kontrakter og garantidokumenter ...................................................................123

 

10.5   Beregninger ..........................................................................................................124