background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

87

7.5.2   Trafikkromsmål

Bredder (føringsavstander) og høyder gjel-
der for den aktuelle vegtilknytningen. Dvs. 
at vegen 

 brua, vegen 

under

 brua og elv/ 

sjø  under brua har tre ulike sett med bred-
der og høyder. Alle bredder måles horison-
talt eller angis som horisontalprojeksjon på 
vannlinjen. Alle høyder måles vertikalt eller 
angis som vertikalprojeksjon på loddlinjen.
 

Bredder

                                                                           

Minste føringsavstand for G/S - banen, på 
venstre side sett i kilometreringsretningen.

 

Minste  føringsavstand  for  kjørebanen,  på 
venstre side sett mot kilometreringsretnin-

gen,  eller  total  føringsavstand  hvis  det  er 
kun én føring. Dersom brua har midtdeler 
angis  føringsavstand  for  både  venstre  og 
høyre kjørebane.

 

Minste  føringsavstand  for  kjørebanen,  på 
høyre  side  sett  i  kilometreringsretningen. 
Dersom  brua  kun  har  én  føringsavstand 
angis kun venstre føringsavstand. Dersom 
brua  har  midtdeler  angis  føringsavstand 
for både venstre og høyre kjørebane.

 

Minste føringsavstand for G/S - banen, på 
høyre  side  sett  i  kilometreringsretningen. 
Dersom  brua  kun  har  én  føringsavstand 

angis kun G/S – venstre.

 

G/S Høyre

 – Føringsavstand for 

G/S-bane på høyre side – m

Venstre

 – Føringsavstand for venstre 

kjørebane, eller hvis det er kun én 

føringsavstand – m

G/S Venstre

 – Føringsavstand for 

G/S-bane på venstre side - m 

Fig. 7.5-4:  

Bredder, føringsavstander på bru 

med midtdeler

F ig. 7.5-3:   Bredder, føringsavstander på bru 
uten midtdeler

Høyre

 – Føringsavstand for høyre 

kjørebane, bruk venstre hvis kun én

føringsavstand – m