background image

86

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

 
Angi navn på vegtilknytning. Dersom brua 
går over navngitte områder, elver/ fjorder 
osv. angis navn på disse.

Eksempler:

•  Østfoldbanen
•  Ørje kanal

 

ID-status etter sjekk mot Nasjonal vegdata-
bank (NVDB). OK/ Feil/ Ikke sjekket.

Status

 – ID-status

Eksempler på mulige vegidenter (hovedident er i kursiv):

Vegbru med påhengt G/S-bane over elv og terreng

P  Bilveg  

RV 2 1  5,456   

RV2 går på brua

P  G/S-veg 

GS 3 12 3,321   

G/S-v. 3 går på brua

O  Terreng 

 

Grøndal  Bru over terreng

O  Elv/innsjø   

Brunelv  Bru over elv

Overgangsbru (G/ S-bru)
P  G/S-veg 

GS 3 12 3,321   

GS-veg går på bru

O  Bilveg  

RV 9 1  5,456   

Bru går over RV9

G/S-kulvert under veg
O  G/S-veg 

GS 3 12 3,321   

Bru går over GS-veg

P  Bilveg  

RV 9 1  5,456   

RV9 går på brua

Navn på veg/ elv/ fjord

 – Lokalt navn 

Figur 7.5-2:   Vegbru med 4 kjørefelt 
(to føringsavstander)