background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

83

Dato for inngått avtale.
 

Hvem avtalen er inngått med.

Eksempler:

•  Telenor
•  Havnevesenet
•  Hafslund
•  Viken Fjernvarme

 

Avtaletekst  eller  sammendrag  av  avtale 
med henvisning til avtaledokument.

Eksempler:

•  Avtale om fremmedinstallasjoner.
•  Avtale om kaiområdet 
•  Høyspentkabler i kabelkanalen.
•  To kjølerør i kulvert under brua.

 

7.4.9   Arkivdata

 
 
Angir om informasjon om brua er arkivert 
hos Vegdirektoratet eller regionen.
 

Angir om originaltegninger til brua er arki-
vert hos Vegdirektoratet eller regionen.
 

Angir  om  fotografier  av  brua  er  arkivert 
hos Vegdirektoratet eller regionen.
 

Registrering  av  eventuell  ferdigbruteg

-

ning.

 

Kortfattet beskrivelse om arkivdata.

7.4.10  Kvalitetssikring    

 

      av registreringer

 
De aktuelle datafeltene nedenfor skal alltid 
fylles ut ved registrering av data i Brutus.

 

Navnet  på  personen  som  utførte  registre-
ringen av brua i Brutus.
 

Angir når brua først ble registrert i Brutus. 
Feltet  oppdateres  automatisk  ved  innleg-
ging av ny konstruksjon i databasen.
 

Navn på personen som endret data i  
Brutus.
 

Dato

 – Avtaledato

Ferdigbrutegning

 –

Finnes det ferdigbrutegning for brua

Partner

 – Avtalepartner

Originaltegning

 – 

Originaltegning finnes hos

Arkivmerknad

 – Merknad om arkivdata

Foto

 – Foto finnes hos 

Bruarkiv

 – Bruarkiv finnes hos

Avtaletekst

 – Avtalebeskrivelse

Sist endret av

 – Navn

Dato

 – Dato brua ble lagt inn i Brutus

Registrert av

 – Navn