background image

 

 

4.3.6   Fagverksbru, sprengverksbru og hengeverksbru ..................................34

 

 

4.3.7   Hengebru, skråstagbru, flytebru og neddykket rørbru .......................... 37

 

 

4.3.8   Kai, bevegelig bru og andre brutyper ......................................................40

 

 

4.3.9   Andre byggverk  .........................................................................................42

 

4.4   Statisk system ........................................................................................................45

5  

Bruelementer ........................................................................................... 47

 

5.1   Innledning ..............................................................................................................47

 

5.2   Elementkoder .........................................................................................................47

 

5.3   Typekoder for elementer ......................................................................................48

 

5.4   Elementoppsett ......................................................................................................49

 

5.5   Elementbeskrivelser .............................................................................................49

 

 

5.5.1   B Grunnen ....................................................................................................49

 

 

5.5.2   Generelt om konstruksjonselementene C, D, E, F og G .........................51

 

 

5.5.3   C Underbygning ..........................................................................................51

 

 

5.5.4   D Overbygning ............................................................................................56

 

 

5.5.5   E Brudekke/Slitelag....................................................................................61

 

 

5.5.6   F Konstruksjoner i Fylling .........................................................................63

 

 

5.5.7   G Støttekonstruksjon ..................................................................................64

 

 

5.5.8   H Utstyr ........................................................................................................66

 

 

5.5.9   I Spesielt Kaiutstyr ......................................................................................70

 

 

5.5.10  J Spesielle Installasjoner .............................................................................70

6  

Brustatus   ............................................................................................... 73

 

6.1   Innledning ..............................................................................................................73

 

6.2   Brustatus .................................................................................................................73

 

6.3   Museal status .........................................................................................................74

7  

Brudata   ............................................................................................... 77

 

7.1   Innledning ..............................................................................................................77

 

7.2   Terminologi ............................................................................................................77

 

7.3   Hoveddata/ Bruidentifikasjon ............................................................................77

 

7.4   Generelle data ........................................................................................................78

 

 

7.4.1   Administrative data ....................................................................................78

 

 

7.4.2   Prosjektering og bygging ...........................................................................80

 

 

7.4.3   Forsterkninger og ombygginger ...............................................................80

 

 

7.4.4   Nybygging innen samme brusted ............................................................80

 

 

7.4.5   Brustatus .......................................................................................................81

 

 

7.4.6   Museal status ...............................................................................................81

 

 

7.4.7   Hendelser og erfaringer  ............................................................................81

 

 

7.4.8   Spesielle avtaler ...........................................................................................82

 

 

7.4.9   Arkivdata .....................................................................................................83