background image

70

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Ordinært  vegrekkverk  regnes  ikke  som 
bruelement  eller  type,  selv  om  disse  ofte 
føres  over  f.eks.  en  overdekket  kulvert, 
og skal ikke registreres i Brutus. Kulverter 
uten  overdekning  med  dekkeelement,  vil 
imidlertid ha brurekkverk.

Element H15 Rekkverk kan suppleres med 

følgende typekoder, se kap. V-8.4:

•  Detaljbeskrivelse av : Rekkverkstyper
•  Detaljbeskrivelse av : Guardrailtyper

Rekkverk  kan  utføres  som  plasstøpt  eller 

prefabrikert  betongrekkverk,  trerekkverk 
eller som stålrekkverk.
 

H16 Vannavløp/ drenssytem

Element  H16  Vannavløp  kan  suppleres 
med følgende typekoder, se kap. V-8.4:

•  Detaljbeskrivelse av : Avløps- og  

 

  drenstyper
 

H17 Ledning/ kabel

Element  H17 Ledning/ kabel kan supple-
res med følgende typekoder, se kap. V-8.4:

•   Detaljbeskrivelse av : Ledninger, 

  kabeltyper og rør
 

H2 Tilleggsutstyr

 

H21 Lys

Element  H21  Lys  kan  suppleres  med  føl-
gende typekoder, se kap. V-8.4:

•  Detaljbeskrivelse av : Belysningstyper

 

H5 Overvåkningsanlegg

Element H51 Instrumentering kan supple-
res med følgende typekoder, se kap. V-8.4:

•  Detaljbeskrivelse av : Instrumenttyper

5.5.9   I Spesielt Kaiutstyr

I1 Ferjekaibru-utstyr

Element I13 Heisesystem an suppleres med 
følgende typekoder, se kap. V-8.5:

•  Detaljbeskrivelse av: Heistyper
•  Detaljbeskrivelse av: Fortøyningsutstyr

Se figurer neste side.
 

I3 Kaiutstyr

Element I32 Fenderverk kan suppleres med 
følgende typekoder, se kap. V-8.5:

•   Detaljbeskrivelse av : Fenderverkstyper

5.5.10  J Spesielle Installasjoner

Vannrør  og  kloakkrør  som  føres  over  bru 
eller  gjennon  byggverk  tihører  element  J 
Spesielle installasjoner og ikke element H 
Utstyr.